Carbon Brews - Riders on the hop

好多人飲精釀啤酒都追究最新款、刺激嘅啤酒風格。不過咁多款啤酒裡面,我哋嘅釀酒師都係最鍾意簡單、直接嘅傳統 IPA。呢款 Riders on the hop 就最啱晒啦!🍻

Riders on the hop
American IPA
ABV: 6.5% | IBU: 78

呢款美式 IPA 充滿陣陣柑橘水果及水密桃嘅水果香氣、啤酒花的苦澀味道配合濃郁嘅麥芽骨幹帶出更多風味。⠀⠀
#carbonbrews

精選產品

$10
品牌名稱

產品名稱

$77 $87
No reviews
$10
品牌名稱

產品名稱

$77 $87
No reviews